به گزارش کامینگ سون موزیک: سجاد پورقناد، نوازنده، پژوهشگر و سردبیر مجله «گفتگوی هارمونیک» در گفتگویی با برنامه خنیاگران رادیو فرهنگ […]